Animation ‘Warmte is Cool’

De volgende stap in duurzame energie is een warmtenet. In opdracht van het AMEC heb ik een explanimation gemaakt over een toekomstig warmtenet in de metropoolregio Amsterdam. Zie warmteiscool.nl voor meer info.